Referens

Exempel på vad jag sysslat med de senaste åren

Söderåsbanan
Projektledning åt Svalövs kommun avseende kommunal mark

Bäckatorget i Skanör
Projekterings- och byggledning för Vellinge kommuns ombyggnadsprojekt

Entreprenadbesiktningar åt Vellinge kommun

Gluggstorps exploateringsområde i Tågarp
Projekt- och byggledning åt Svalövs kommun

Skanörs hamn
Biträdande projektledare och byggledare för Vellinges försköningsprojekt

Mellanvångsparken och Äppelhagen i Staffanstorps kommun
Byggledning och byggadministration åt kommunen.

Nyckelhålsparken i Höllviken
Projekteringsledning åt kommunen.

Oberoende granskning av förfrågningsunderlag
Granskning av handlingar åt olika konsultföretag.

Malmö Live – Konsert, Kongress, Hotell
Uppdragsansvarig, BAS-P och teknikansvarig mark för utbyggnad av allmän platsmark runt Malmö Live.

Smedjegatan, Malmö
Uppdragsledare, BAS-P, kalkylator och projektör för gatuombyggnad.

Ronna, spontaidrottsplats
Uppdragsledare och projektör för idrottsplats i Södertälje

IFÖ-strand, Bromölla
Nivåutredning samt övergripande kalkylering för exploateringsområde.

Utredning – Detaljplanen för kv. Gäddan m.fl. i Malmö
Höjdsättningsutredning som underlag till detaljplan i Malmö.

Besiktningsman i Lund
Slut- och efterbesiktningar som besiktningsman åt Tekniska förvaltningen i Lund. Besiktningarna är slutbesiktningar av både om – och nybyggnadsprojekt.

Hammarshus, Kristianstad, Handelsområde
Övergripande markkalkylering i tidigt skede.

Limhamns IP
Uppdragsledare och projektör för ombyggnad till konstgräsplan.

Malmövägen / Västanväg i Staffanstorp, Ombyggnad
Byggarbetsmiljösamordnare vid projektering vid upprättande av bygghandling för ombyggnad.

Allarps exploateringsområde
Uppdragsledare och projektör för exploateringsområde i Skummeslövsstrand.

Järnvägsgatan i Staffanstorp
Uppdragsledare, kalkylator och projektör för ombyggnad av gata.

Foto: Jenny Leyman